Reglement

Vzw karperweelde


Reglement

Dit zijn de regels waar je u aan moet houden wanneer u komt wedstrijd vissen:

1.MAXIMUM HENGELLENGTE 9.5METER

2.LENGTE DRAAD VRIJ

3.VERS DE VASE EN TUBIFEX IN VOEDER VERBODEN

4.MAX. 4KG DROOG VOEDER PER DAG

5.BIJVOEDEREN (AMORCE) TOEGELATEN

6.BIJVOEDEREN MET KORRELS GRANEN EN MADEN TOEGELATEN

7.VOEDEREN MET BOILIES NIET TOEGELATEN

8.ALLE AAS AAN HAAK TOEGELATEN INCLUSIEF AMORCE

9.BROOD OP HAAK ENKEL TOEGELATEN VERWERKT ALS PASTA

10.LEEFNETTEN MIN 2 METER VERPLICHT

11.ONTHAKEN IN RUIME EMMER MET WATER_LANDINGSMAT VOOR GROTERE KARPER VERPLICHT _ VOORZICHTIG PLAATSEN VAN VISSEN IN LEEFNET

12.GEHARPOENEERDE VISSEN TELLEN (ONDER VOORBEHOUD ) 

ONREGELMATIGHEDEN DIE ALS DOEL HARPONEREN NASTREEFT

13.VISSEN AAN GEBROKEN LIJN TELLEN NIET

14.VISSEN GEVANGEN TERWIJL MEN ZICH NIET OP VISMAND BEVINDT TELLEN NIET

15.TEGEN DE KANT VISSEN TOEGELATEN MAX. 1.5 METER LINKS EN 1.5 METER RECHTS VAN DE VISPLAATS

16.HET DRILLEN EN SCHEPPEN VAN VIS DIENT TE GEBEUREN AL ZITTEND OF RECHTSTAAND VOOR VISMAND

17.BIJ WEGING DIENT DEELNEMER AANWEZIG TE ZIJN

18. PUNTENTELLING : ZUIVER GEWICHT

19.BIJ CLUBCAMPIOENSCHAP : 7 REEKSEN ( 7 DAGEN )

1STE PLAATS :1 PUNT /2DE PLAATS : 2 PUNTEN ENZ.

5 BESTE REEKSEN TELLEN MEE VOOR EINDUITSLAG

20.TREKKING PLAATSEN OM 8 UUR

21.1STE SIGNAAL OM 9 UUR VOEDEREN EN VISSEN / 2DE SIGNAAL 12 UUR PAUZE / 3DE SIGNAAL 13U30 VOEDEREN EN VISSEN / 4DE SIGNAAL 16U30 EINDE WEDSTRIJD

22.ER WORDEN GEEN WARME DRANKEN GESERVEERD ROND DE VIJVER

23. MINIMUM 5 DEELNAMES CLUBCAMPIOENSCHAP GEEFT RECHT OP PRIJSUITREIKING

24.VROEGTIJDIG EINDIGEN WEDSTRIJD ENKEL TOEGELATEN TUSSEN 12U EN 13U30

25.VOEDERKORFEN VOEDERVEER NIET TOEGELATEN

26.DOPPER VERPLICHT AAN LIJN

27.DRIJVEND AAS NIET TOEGELATEN

28.DUBBELE HAKEN EN TRIPPELHAKEN VERBODEN

29. VIS AAN LIJN TOT UITERLIJK 15 MINUTEN NA EINDSIGNAAL ELKE REEKS TELLEN MEE VOOR WEGING 


OVERTREDINGEN OP DIT REGLEMENT KAN LEIDEN TOT UITSLUITING