Informatie visseizoen 2021

Beste sportvisser


Het visseizoen 2020 is weer eens ten einde met zijn ups en downs door het Coronavirus.

Hopelijk is uw omgeving gespaard gebleven. 

Met volle moed kijken we uit naar het komend visseizoen!


Het lidgeld wordt als volgt vastgelegd voor 2021:

- Jonger dan 15 jaar = 60 euro/jaar

- 15 jaar en ouder = 80 euro/jaar


De prijs voor deelname Clubkampioenschap bedraagt  10 euro + lidgeld


Men kan lidmaatschap steeds betalen:

- via overschrijving op rekeningnummer: BE68.7340.1029.4234 met vermelding "lidmaatschap Karperweelde 2021 + naam en adres"

- cash aan de vijver 


De vijver is gesloten van 1 november t.e.m. 28 februari


Indien u wenst deel te nemen aan het Clubkampioenschap, gelieve er dan rekening mee te houden dat de plaatsen beperkt zijn. 

Tijdig inschrijving is dus de boodschap! 

Bij niet tijdige betaling, kunnen wij uw deelname niet garanderen.


Op onze site vindt u ook ons clubreglement terug. 

Gelieve dit aandachtig te lezen.


We hopen uiteraard iedereen het komende seizoen gezond en wel te mogen verwelkomen aan de vijver. 

Zodat we er samen een fijn en gezellig visjaar van kunnen maken!


Voor verdere vragen/informatie kan u ons steeds contacteren.


Wij wensen iedereen veel succes volgend seizoen en uiteraard ook een fijn, maar vooral gezond, eindejaar toe!



Karine & Luc