ONZE VIJVER IS GESLOTEN VANAF 1 NOVEMBER 2023 T.E.M. 29 FEBRUARI 2024

BUITEN DEZE PERIODE IS ONZE VIJVER TOEGANKELIJK VOOR DAGVISSERS VAN MAANDAG TOT ZONDAG VAN 8U00 T.E.M. 18U30
(TENZIJ ER EEN WEDSTRIJD PLAATSVINDT)


VISSEIZOEN 2024


Beste sportvisser,


Het visseizoen 2023 is weer ten einde . met volle moed kijken we uit naar het komend sezoen . Daar hoort wat informatie bij!


Het lidgeld voor het jaar 2024 bedraagt:

- € 60 voor personen jonger dan 15 jaar.

- € 80 voor personen ouder dan 15 jaar.


Men kan lidmaatschap steeds betalen:

- via overschrijving op het rekeningnr.
   BE68.7340.1029.4234 met vermelding 
   "lidmaatschap Karperweelde 2024+       naam en adres"


- cash aan de vijver

In 2024 zullen zoals dit jaar alle wedstrijden ENKEL VOOR LEDEN zijn met uitzondering van koppelwedstrijden. 
Tijdens de koppelwedstrijden is er de mogelijkheid om een koppel te vormen met een niet lid. 

De vijver is gesloten van 1 november 2023 tot 29 februari 2024
De inleg voor een lid  bedraagt € 5 + € 1 per wedstrijd (deze inleg wordt verdubbeld bij koppelwedstrijden).

Een niet lid betaald € 10 + € 1 (deelnemen enkel mogelijk bij koppelwedstrijd).


De totale inleg (exclusief € 1/deelnemer) wordt verdeeld 1 op 3 volgens de wedstrijduitslag. 

De inleg van € 1/deelnemer wordt verloot door trekking voor een deelnemer die geen prijs vist. 


Indien u wenst deel te nemen aan een wedstrijd, dient u zich ten laatste 1 dag voor de wedstrijd in te schrijven.

Gelieve ons visreglement aandachtig te lezen en u hieraan te houden.


We hopen uiteraard iedereen het komende seizoen gezond en wel te mogen begroeten aan de vijver en er een fijn visjaar van te maken. 


Voor reacties of vragen zijn we steeds te bereiken via de chatfunctie op deze site, via Facebook of via onze contactgegevens.


Aarzel zeker niet om ons te "Liken" op Facebook. Hier vindt u ook alle uitslagen en het laatste nieuws. 


Wij wensen iedereen veel succes volgend seizoen en uiteraard alvast een fijn eindejaar toe! 


Karine, Luc, Johnny